Half bun – búi tóc kiểu móc câu

Dành cho tóc ngắn ngang vai

Tương tự phương pháp búi tạo dải, tóc ngắn hơn cũng cần cố định bằng thun cột.

  1. Vuốt tất cả tóc ngược ra sau, lấy phần tóc ngay trên chân mày và cố định, nhưng không luồn hết lọn tóc qua cộng thun.

  2. Luồn đuôi của lọn tóc vào phần tóc phía trước để tạo độ phồng dày.

  3. Xịt keo bóng có ánh nhũ để tạo nhiều góc cạnh cho kiểu tóc bờm sư tử này.

hướng dẫn búi tóc kiểu móc câu

Lưu ý: Cách này cũng hữu hiệu ngay cả với tóc ngắn, như tóc cắt nửa dưới.